OBCHODNÍ PODMÍNKY
PROJEKTU JARNÍ LIGA

ODESLÁNÍM REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE POTVRZUJEME, ŽE JSME SE SEZNÁMILI A SOUHLASÍME SE VŠEMI NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI PRO ÚČAST NA PROJEKTU JARNÍ LIGA, UTKÁNÍCH, ČI VÝBĚROVÝCH TRÉNINCÍCH, KTERÉ POŘÁDÁ ORGANIZÁTOR FREEDOM SPORT STARS S.R.O. A ZAVAZUJEME SE JE RESPEKTOVAT A BEREME NA VĚDOMÍ, ŽE JSOU PRO OBĚ STRANY ZÁVAZNÉ.
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ JE ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKOU A VŠECHNY ÚDAJE V NÍ UVEDENÉ MUSÍ BÝT PRAVDIVÉ. SPOLU S PŘIHLÁŠKOU MUSÍ BÝT ZA HRÁČE UHRAZEN NEVRATNÝ ÚČASTNICKÝ POPLATEK NA ÚČET 16108585/5500 SPOLEČNOSTI FREEDOM SPORT STARS S.R.O., VEDENÝ U RAIFFEISENBANK A. S., VE VÝŠI UVEDENÉ NA STRÁNKÁCH WWW.JARNILIGA.CZ, POD VARIABILNÍM SYMBOLEM UVEDENÝM INFORMAČNÍM EMAILU ZASLANÉM PO VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE NA VYPLNĚNOU EMAILOVOU ADRESU.

KAŽDÝ PŘIHLÁŠENÝ MUSÍ MÍT LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI ÚČASTNÍKA, PLATNÉ ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ. HRÁČI STARTUJÍ NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH FREEDOM SPORT STARS S.R.O. NA VLASTNÍ RIZIKO. POTVRZENÍ JE NUTNÉ, AVŠAK NEMUSÍTE JEJ PŘEDKLÁDAT ANI POSÍLAT.
RODIČE JSOU SI PLNĚ VĚDOMI ODPOVĚDNOSTI ZA PŘIHLÁŠENÉHO HRÁČE PO CELOU DOBU AKCE. POŘADATEL VÝUKY ORGANIZUJE POUZE POUZE UTKÁNÍ, ČI VÝBĚROVÉ TRÉNINKY. FREEDOM SPORT STARS S.R.O. NEZAJIŠŤUJE ANI STRAVU, ANI UBYTOVÁNÍ A JE PLNĚ V KOMPETENCI RODIČŮ.

VYLOUČENÍ HRÁČE:

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO VYLOUČIT HRÁČE Z DALŠÍHO PRŮBĚHU PROJEKTU Z DŮVODU HRUBÉHO KÁZEŇSKÉHO PŘESTUPKU. V TOM PŘÍPADĚ JE POŘADATEL POVINEN O TÉTO SKUTEČNOSTI IHNED INFORMOVAT RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE), POŘADATEL NENÍ POVINEN VRACET ŽÁDNOU ZBÝVAJÍCÍ FINANČNÍ ČÁSTKU.

ZMĚNY PROGRAMU:

FREEDOM SPORT STARS S.R.O. SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLIV V PRŮBĚHU AKCE PROVÉST ZMĚNY V PROGRAMU. A TO ZEJMÉNA TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ UTKÁNÍ, ČI VÝBĚROVÝCH TRÉNINKŮ. PLATNÉ TERMÍNY A MÍSTA UTKÁNÍ JSOU K DISPOZICI NA STRÁNKÁCH JARNILIGA.CZ

ZMĚNY PROGRAMU:

VEŠKERÉ POSKYTNUTÉ INFORMACE JSOU DŮVĚRNÉ, BUDOU POUŽITY VÝHRADNĚ ZA ÚČELEM ADMINISTRATIVNÍHO ZPRACOVÁNÍ ORGANIZÁTOREM A PRO MARKETINGOVÉ VYUŽITÍ V RÁMCI AKCE JARNÍ LIGA A JINÝCH AKCÍ ORGANIZÁTORA A NEBUDOU SDĚLOVÁNY TŘETÍM OSOBÁM. DÁLE PŘIHLÁŠENÍM SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOSTÍ POVĚŘENÁ OSOBA POŘIZUJE OBRAZOVÝ A OBRAZOVO-ZVUKOVÝ MATERIÁL PŘIHLÁŠENÉHO HRÁČE PRO ÚČELY PROPAGACE AKCE A PRO REPORTÁŽNÍ ÚČELY. DÁVÁTE VÝSLOVNÝ SOUHLAS S BEZÚPLATNÝM UŽITÍM TAK, ABY NEBYLA POŠKOZENA POVĚST HRÁČE.

PROVOZOVATEL
JARNÍ LIGY

FREEDOM SPORT STARS s.r.o.
Václavské náměstí 802/56
110 00 Praha – Nové Město

IČ: 03701727
DIČ: CZ03701727
info@jarniliga.cz

Organizátoři:
Vladimír Hudáček  +420 602 480 425

PARTNEŘI
JARNÍ LIGY

logo-pizza
logo-Beko